ZP-team obrázek č.2

ZP-Team


Hlavní zaměření ZP-Teamu je plavání dětí, vedení dětí ke zdravému stylu života a kladnému vztahu k sportu a přírodě. Celá koncepce ZP-Teamu vychází z myšlenky poskytnout klientům kvalitní zázemí a erudované kurzy plavání pro rodiče a jejich děti. Zároveň svou činností oslovujeme školy a školky, pro které připravujeme kurzy plavání, nebo i školy a školky v přírodě.

Pokračujte prosím dále zde

ZP-Team - Plavecká škola


Naším hlavním cílem je, aby děti měli radost z pohybu a sportu všeobecně. Chceme aby získali plavecké dovednosti, které využijí v běžném životě. Naučíme je plaveckých způsobům znak, kraul, prsa a budou 100% adaptováni na vodu. Dokážeme i odstranit strach z vody některých Vašich ratolestí. Pohyb ve vodě si budou opravdu užívat. S výukou plavání máme dlouholeté zkušenosti a děti povedou jen zkušení instruktoři, kteří mají kladný vztah nejen ke sportu, ale i dětem.
Pořádáme i další sportovní doplňkové akce pro rodiče s dětmi, nebo pouze pro děti (prázdninové akce v každém ročním období), školy a školky v přírodě.

Budeme se na Vás těšit ... ZP-Team

Právě probíhá zápis na září - prosinec 2019 najdete zde