ZP-team obrázek č.6

Plavecký řád


Prosím přečtěte si náš plavecký řád nutný pro hladký chod výukové hodiny a hlavně pro zvýšení bezpečnosti Vašich ratolestí. Prosíme i o vysvětlení těchto pravidel Vašim dětem. Děkujeme ...

Pokračujte prosím dále zde

Naše plavecké bezpečnostní desatero


Pravidla pro výuku plavání veřejnosti

  • vstup do vody je možný pouze v plavkách (koupací čepice, plavecké brýle)
  • zákaz vstupu dítěte s infenkčním onemocněním
  • zákaz vstupu na bazén s jídlem (plaí i pro žvýkačku!)
  • na bazén je povoleno nosit pití pouze v platových lahvích (žádné sklo!)
  • zákaz běhání v celém prostoru, nebezpečí úrazu při uklouznutí
  • dítě nesmí opustit výcvikový prostor bez souhlasu instruktora
  • skákání do bazénu je povolen pouse na pokyn instruktora
  • před vstupem do bazénu je nutné se umýt mýdlem a osprchovat, dodržujte hygienu
  • zákaz vstupu do bazénu se šperky, včetně hodinek
  • je zakázáno nosit cenné předměty na bazén (mobily, fotoaparáty, ...)